قوانین سایت

نیلوفا ارائه مستقیم محصولات

نمایش محصولات

نمایشگاه محصولات در نیلوفا

قوانین پرداخت

پرداخت ظرف 24 ساعت انجام خواهد گرفت

قوانین بازگرداندن محصول

تا هفت روز امکان درخواست وجود دارد

با ثبت درخواست

حمل و نقل

حمل و نقل به چه صورت انجام میشود

از طریق پست انجام میشود

منو اصلی