قوانین سایت

نمایشگاه و فروشگاه محصولات به صورت چند فروشندگی است

تولید کننده و تامین کننده  فروشندگان عضو سایت هستند

تامین و تولید کالا و پشتیبانی بر عهده فروشندگان محصولات است

وضعیت کالاهای پیش فروش پس از گذشت 7 روز مشخص و در فاکتور فروش در پنل کاربر درج میشود
در صورت عدم تامین کالا طی 7 روز وجه خرید به حساب خریدار عودت داده میشود

هزینه حمل و نقل در مقصد توسط خریدار پرداخت میشود

پشتیبانی محصولات توسط فروشندگان محصول انجام میشود

مدت زمان مرجوعی کالا تا 7 روز میباشد

منو اصلی